ترمبیس لغات تخصصی علوم نظامی انگلیسی به فارسی
100,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات علوم نظامی | SDL TermBase | ترمبیس لغات علوم نظامی | معرفی TermBase نرم افزار […]

150,000 تومان

ترمبیس لغات فارسی به فارسی | ترمبیس لغات مترادف | SDL TermBase | Synonymous words dictionary معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  […]

ترمبیس لغات علوم اجتماعی
150,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات علوم اجتماعی | SDL TermBase | ترمبیس لغات علوم اجتماعی | social science termbase معرفی […]

ترمبیس لغات مهندسی دریا انگلیسی به فارسی
120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات مهندسی دریا | SDL TermBase | ترمبیس لغات مهندسی دریا | Marine Engineering termbase معرفی […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترم بیس کردی به فارسی | ترمبیس لغات کردی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات کردی | kurdish termbase معرفی […]

ترمبیس لغات مهندسی پلیمر
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات مهندسی شیمی | SDL TermBase | ترمبیس لغات مهندسی پلیمر | polymer termbase معرفی TermBase […]

ترمبیس لغات اقتصاد
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات اقتصاد | SDL TermBase | ترمبیس لغات اقتصاد | economy termbase معرفی TermBase نرم افزار […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات روانشناسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات روان شناسی | Psychology termbase معرفی TermBase نرم […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترم بیس ترکی به فارسی | ترمبیس لغات ترکی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات ترکی | Turkish termbase معرفی […]

70,000 تومان

معرفی ترمبیس پزشکی انگلیسی به انگلیسی نرم افزار ترادوس استودیو  ترمبیس نرم افزار ترادوس استودیو (TermBase for SDL Trados Studio) را می […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس انگلیسی به انگلیسی |ترمبیس لغات انگلیسی به انگلیسی | SDL TermBase | English termbase معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  ترم […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترم بیس سوئدی به فارسی |ترمبیس لغات سوئدی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات سوئدی | Swedish […]

150,000 تومان 50,000 تومان

ترم بیس پرتقالی به فارسی |ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات پرتقالی | Portuguese termbase معرفی TermBase […]

150,000 تومان 50,000 تومان

ترم بیس ژاپنی به فارسی |ترمبیس لغات ژاپنی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ژاپنی | Japanese […]

150,000 تومان 120,000 تومان

ترم بیس ایتالیایی به فارسی |ترمبیس لغات ایتالیایی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ایتالیایی | Italian […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت