ترمبیس لغات مهندسی معدن انگلیسی به فارسی در نرم افزار ترادوس استودیو
120,000 تومان

ترمبیس مهندسی معدن انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات مهندسی معدن | Trados Studio TermBase | ترمبیس واژگان تخصصی مهندسی معدن | […]

ترمبیس لغات در نرم افزار memoq
200,000 تومان

ترمبیس لغات تخصصی مهندسی معدن | ترمبیس نرم افزار MemoQ | ترمبیس اصطلاحات مهندسی معدن نرم افزار MemoQ | ترمبیس اصطلاحات مهندسی […]

حافظه ترجمه و ترمبیس wordfast
200,000 تومان

ترمبیس لغات تخصصی مهندسی معدن | ترمبیس نرم افزار WordFast | ترمبیس اصطلاحات مهندسی معدن نرم افزار WordFast | ترمبیس لغات مهندسی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
150,000 تومان

فرهنگ لغت مهندسی معدن | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات مهندسی معدن نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی مهندسی معدن […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
300,000 تومان

فرهنگ لغت ترکی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات ترکی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت ژاپنی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات ژاپنی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
250,000 تومان

فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات ایتالیایی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت روسی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات روسی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
250,000 تومان

فرهنگ لغت مریام-وبستر | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات مریام-وبستر نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی مریام-وبستر | گلاسوری نرم […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت حقوق | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات حقوقی در نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی حقوق در Babylon […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت معین فارسی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری معین در نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی معین […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
250,000 تومان

فرهنگ لغت سوئدی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات سوئدی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
300,000 تومان

فرهنگ لغت آکسفورد | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات آکسفورد نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی آکسفورد در Babylon | […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت اسپانیایی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات اسپانیایی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی اسپانیایی به […]

فرهنگ لغت تخصصی babylon
200,000 تومان

فرهنگ لغت آلمانی به فارسی | گلوساری نرم افزار Babylon | دیکشنری اصطلاحات آلمانی به فارسی نرم افزار Babylon | گلاسوری تخصصی […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت