محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مزارع کشاورزی و محصولات زراعی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI زمین […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) حمل و نقل هوایی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI حمل و […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) حمل و نقل ریلی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI قطار | […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) سالن آرایشی زیبایی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI کلینیک زیبایی بانوان […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) آنالیز وب سایت | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI سایت آنلاین | […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) شرکتهای حمل بار جاده ای | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI شرکتهای […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد کسب و کارها در شبکه های اجتماعی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) تولید محصول و کالا | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI تولید محصول […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) حمل و نقل دریایی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI حمل و […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مراکز تحقیقاتی و پژوهشی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI مراکز تحقیقاتی […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) دامداری | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI مزرعه دامداری | محاسبه شاخص […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
475,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) پروژه های ساختمانی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI پروژه های ساختمانی […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
370,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) معدن | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI معدن | محاسبه شاخص های […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) کلینیک دندانپزشکی | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI کلینیک دندانپزشکی | محاسبه […]

محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مراکز داده | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI مراکز داده | محاسبه […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت