مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix انتشارات مبتکران | بررسی شیوه بازاریابی شرکت انتشارات مبتکران به روش 4p | تجزیه و تحلیل انتشارات مبتکران به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت تک ماکارون | بررسی شیوه بازاریابی شرکت تک ماکارون به روش 4p | تجزیه و تحلیل تک ماکارون […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت میهن | بررسی شیوه بازاریابی شرکت میهن به روش 4p | تجزیه و تحلیل صنایع غذایی میهن به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت زر ماکارون | بررسی شیوه بازاریابی شرکت زر ماکارون به روش 4p | تجزیه و تحلیل زرماکارون به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت دامداران | بررسی شیوه بازاریابی شرکت دامداران به روش 4p | تجزیه و تحلیل صنایع لبنی دامداران به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix انتشارات گاج | بررسی شیوه بازاریابی گاج به روش 4p | تجزیه و تحلیل گروه آموزشی جوکار به شیوه […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت سفرمارکت | بررسی شیوه بازاریابی شرکت سفرمارکت به روش 4p | تجزیه و تحلیل سفرمارکت به شیوه آمیزه […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix فست فود زنجیره ای عطاویچ | بررسی شیوه بازاریابی فست فود زنجیره ای عطاویچ به روش 4p | تجزیه […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران-کاچیران | بررسی شیوه بازاریابی شرکت کاچیران به روش 4p | تجزیه و تحلیل شرکت […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت نیوآ | بررسی شیوه بازاریابی شرکت شرکت Nivea به روش 4p | تجزیه و تحلیل شرکت Nivea به […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix گروه سولیکو | بررسی شیوه بازاریابی شرکت کاله به روش 4p | تجزیه و تحلیل گروه سولیکو به شیوه […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix پلتفرم ویدئویی نماوا | بررسی شیوه بازاریابی شرکت نماوا به روش 4p | تجزیه و تحلیل پلتفرم ویدئویی نماوا […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت پرداخت یار زیبال | بررسی شیوه بازاریابی شرکت پرداخت یار زیبال به روش 4p | تجزیه و تحلیل […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix پلتفرم تماشا | بررسی شیوه بازاریابی پلتفرم تماشا به روش 4p | تجزیه و تحلیل پلتفرم تماشا به شیوه […]

مدل تحلیل آمیخته های بازاریابی (4p)
450,000 تومان

تحلیل Marketing Mix شرکت فیلم نت | بررسی شیوه بازاریابی پلتفرم فیلم نت به روش 4p | تجزیه و تحلیل پلتفرم فیلم […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت