180,000 تومان

شرح شغل سرپرست کارمندان عمده فروشی | اطلاعات شغلی سرپرست کارمندان عمده فروشی | شرح وظایف سرپرست کارمندان عمده فروشی | توضیحات […]

180,000 تومان

شرح شغل معلمان زبان انگلیسی | اطلاعات شغلی آموزگار | شرح وظایف آموزگار | توضیحات شغل معلمی | نمونه شرح شغلی آموزگار […]

180,000 تومان

شرح شغل مدیر امور اداری| اطلاعات شغلی مدیر امور اداری| شرح وظایف مدیر امور اداری| توضیحات شغل مدیر امور اداری | نمونه […]

180,000 تومان

شرح شغل قاضی | اطلاعات شغلی قضات دادگستری | شرح وظایف قاضی | توضیحات شغل قاضی اجرائیات | نمونه شرح شغلی وجود […]

180,000 تومان

شرح شغل معلمان متصدی دستگاه | اطلاعات شغلی اپراتور دستگاه تزریق چسب | شرح وظایف اپراتور دستگاه تزریق چسب | توضیحات شغل […]

180,000 تومان

شرح شغل متخصص آموزش های جسمانی | اطلاعات شغلی متخصص آموزش های جسمانی | شرح وظایف متخصص آموزش های جسمانی | توضیحات […]

180,000 تومان

شرح شغل متخصص آمار | اطلاعات شغلی متخصص آمار | شرح وظایف متخصص آمار | توضیحات شغل متخصص آمار | نمونه شرح […]

180,000 تومان

شرح شغل متخصص طب سوزنی| اطلاعات شغلی متخصص طب سوزنی | شرح وظایف متخصص طب سوزنی | توضیحات شغل متخصص طب سوزنی […]

180,000 تومان

شرح شغل پرستاران مراقبتهای ویژه | اطلاعات شغلی پرستار | شرح وظایف پرستار بخش مراقبتهای ویژه | توضیحات شغل پرستار ICU | […]

180,000 تومان

شرح شغل بازیگر و هنرپیشه| اطلاعات شغلی هنرپیشه| شرح وظایف بازیگر | توضیحات شغل بازیگر | نمونه شرح شغلی وجود شرح شغل […]

180,000 تومان

شرح شغل حسابدار | اطلاعات شغلی حسابدار | شرح وظایف حسابرس| توضیحات شغلی حسابرس | نمونه شرح شغلی وجود شرح شغل پست […]

180,000 تومان

شرح شغل راهنمای تور مسافرتی| اطلاعات شغلی راهنمای تور | شرح وظایف راهنمای تور مسافرتی | توضیحات شغل لیدر تور | نمونه […]

180,000 تومان

شرح شغل مدیر آژانس مسافرتی | اطلاعات شغلی کارگزار آژانس مسافرتی | شرح وظایف نماینده آژانس مسافرتی | توضیحات شغل آژانس مسافرتی […]

180,000 تومان

شرح شغل کارمند فروش بلیط مسافرتی | اطلاعات شغلی کارمند آژانس مسافرتی | شرح وظایف کارمندان آژانس هواپیمایی | توضیحات شغل نماینده […]

180,000 تومان

شرح شغل شرح شغل سرپرست ارشد کارگران تولید و عملیات | اطلاعات شغلی سرپرست خط تولید | شرح وظایف سرپرست خط تولید […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت