بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار فروشگاه ایسام | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار فروشگاه Esam.ir بوم کسب […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار داروخانه دامپزشکی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل درآمدی داروخانه دامپزشکی بوم کسب و کار […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار فروشگاه Ebay | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار فروشگاه دست دوم Ebay […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار سایت کریگ لیست | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار سایت Craigslist بوم […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار آموزشگاه زبان | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار آموزشگاه زبان انگلیسی بوم […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پیرایشگاه مردانه| فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار آرایشگاه مردانه بوم کسب و […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کلینیک گیاه پزشکی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار کلینیک گیاه پزشکی […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار دفتر پیشخوان دولت […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار خشکشویی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار خشکشویی بوم کسب و کار […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار گلخانه پرورش گل | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار گلخانه | فایل […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار آموزشگاه رانندگی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار آموزشگاه بوم کسب و […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار استخر پرورش ماهی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار استخر پرورش ماهی […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار آرایشگاه زنانه | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار سالن زیبایی بانوان بوم […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار صنایع لبنی پگاه | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار شرکت پگاه بوم […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار مام برگر | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار momburger بوم کسب و […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت