120,000 تومان

افزونه ترجمه ماشینی ترادوس استودیو | افزونه ترادوس استودیو | اتصال ترادوس به مترجم ماشینی | دانلود پلاگین Custom MT Translation | […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین SDLXLIFF Toolkit | پلاگین SDLXLIFF Toolkit نرم افزار مترجم یار ترادوس (به […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Post-Edit Compare | پلاگین Post-Edit Compare نرم افزار مترجم یار ترادوس (به […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Segment Status Switcher | پلاگین Segment Status Switcher نرم افزار مترجم یار […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین MT Comparison | پلاگین MT Comparison نرم افزار مترجم یار ترادوس (به […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین ModernMT | پلاگین ModernMT نرم افزار مترجم یار ترادوس (به انگلیسی: SDL […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین … | پلاگین … نرم افزار مترجم یار ترادوس (به انگلیسی: SDL […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین MEMSOURCE CloudTM Provider | پلاگین MEMSOURCE CloudTM Provider نرم افزار مترجم یار […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Lingotek TMS plugin | پلاگین Lingotek TMS plugin نرم افزار مترجم یار […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Jobs | پلاگین Jobs نرم افزار مترجم یار ترادوس (به انگلیسی: SDL […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Integrated Segment Actions | پلاگین Integrated Segment Actions نرم افزار مترجم یار […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Daily Dilbert | پلاگین Daily Dilbert نرم افزار مترجم یار ترادوس (به […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین TermInjector | پلاگین TermInjector نرم افزار مترجم یار ترادوس (به انگلیسی: SDL […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Change Scaling Behaviour  | پلاگین Change Scaling Behaviour نرم افزار مترجم یار […]

90,000 تومان

دانلود پلاگین ترادوس | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین CleanUp Tasks | پلاگین CleanUp Tasks نرم افزار مترجم یار ترادوس (به […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت