300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور هلند | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان کردستان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان چهارمحال و بختیاری | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان همدان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان هرمزگان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان مرکزی | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | جمعیت استان گیلان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل جمعیت استان لرستان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان یزد | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل جمعیت استان قزوین | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل جمعیت استان فارس | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان سیستان و بلوچستان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان سمنان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت استان زنجان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power […]

400,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل جمعیت استان خوزستان | طراحی داشبورد پاور بی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت