تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
800,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت دیجی کالا با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل دیجی کالا با مدل Porter’s Five Forces | بررسی […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت جاجیگا با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر جاجیگا […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت اپل با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces اپل | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت Airbnb با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر Airbnb […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت آدیداس با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces آدیداس | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
800,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی فست فود زنجیره ای عطاویچ با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces atawich| بررسی نیروهای رقابتی […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت کارخانجات چرخ خیاطی کاچیران با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces kachiran | بررسی نیروهای […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت نیوآ با مدل پنج گانه پورتر | تحلیل Nivea Porter’s Five Forces | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر […]

تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان

تحلیل نیروهای رقابتی شرکت Acer با مدل پنجگانه پورتر | تحلیل Porter’s Five Forces شرکت Acer | بررسی نیروهای رقابتی موثر بر […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت