تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
700,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
تحلیل نیروهای رقابتی با مدل پنجگانه پورتر
650,000 تومان
سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت