500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات پتروشيمی پرديس در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز داده […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات كشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات دامداري تليسه در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز داده […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات تاکسی اینترنتی تپسی در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات توليدي فولاد سپيد فراب كوير در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات بورس انرژی ايران در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات فولاد مباركه اصفهان در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات بهار رز عاليس چناران در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات بورس اوراق بهادار تهران در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات فولاد آلياژی ايران در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات فرابورس ايران در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز داده […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات صندوق دارا یکم در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات داده‌پردازی ايران‌ در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز داده […]

500,000 تومان

پروژه تحلیل داده های معاملات شرکت لعابيران‌ در Power BI | تجزیه تحلیل داده با نرم افزار Power BI | آنالیز داده […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت