بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار سرویس یوآیدی | بوم مدل کسب و کار شرکت یوآیدی | بوم مدل کسب و کار سرویس […]

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار صندوق قرض الحسنه | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی صندوق قرض الحسنه | مدل کاری […]

200,000 تومان

شرح شغل مدير برنامه | اطلاعات شغلی مدير برنامه ورزشی | شرح وظایف مدير برنامه | توضیحات شغل مدير برنامه | نمونه […]

200,000 تومان

شرح شغل تحلیلگر هوش تجاری | اطلاعات شغلی تحلیلگر هوش تجاری | شرح وظایف تحلیلگر هوش تجاری | توضیحات شغل تحلیلگر هوش […]

200,000 تومان

شرح شغل مهندسان هوا – فضا | اطلاعات شغلی مهندسان هوا – فضا | شرح وظایف مهندسان هوا – فضا | توضیحات […]

200,000 تومان

شرح شغل مهندسان کشاورزی | اطلاعات شغلی مهندسان کشاورزی | شرح وظایف مهندسان کشاورزی | توضیحات شغل مهندسان کشاورزی | نمونه شرح […]

200,000 تومان

شرح شغل مهندس هوا – فضا و مسئول عمليات اجرايي | اطلاعات شغلی مهندس هوا – فضا و مسئول عمليات اجرايي | […]

200,000 تومان

شرح شغل متصدي تجهيزات كشاورزي | اطلاعات شغلی متصدي تجهيزات كشاورزي | شرح وظایف متصدي تجهيزات كشاورزي | توضیحات شغل متصدي تجهيزات […]

200,000 تومان

شرح شغل بازرس كشاورزی | اطلاعات شغلی بازرس كشاورزی | شرح وظایف بازرس كشاورزی | توضیحات شغل بازرس كشاورزی | نمونه شرح […]

200,000 تومان

شرح شغل مسئول فروش آگهی تبلیغاتی | اطلاعات شغلی مسئول فروش آگهی تبلیغاتی | شرح وظایف مسئول فروش آگهی تبلیغاتی | توضیحات […]

200,000 تومان

شرح شغل پرستار روانپزشکی پیشرفته | اطلاعات شغلی پرستار روانپزشکی پیشرفته | شرح وظایف پرستار روانپزشکی پیشرفته | توضیحات شغل پرستار روانپزشکی […]

200,000 تومان

شرح شغل مديران تبليغات و آگهي | اطلاعات شغلی مديران تبليغات و آگهي | شرح وظایف مديران تبليغات و آگهي | توضیحات […]

213,000 تومان

تحلیل PESTEL شرکت چیتاپست | بررسی شرکت چیتاپست با تحلیل PESTEL | تجزیه تحلیل استارتاپ به شیوه تحلیل PESTEL| تحلیل PESTEL شرکت […]

213,000 تومان

تحلیل PESTEL شرکت تیپاکس | بررسی شرکت تیپاکس با تحلیل PESTEL | تجزیه تحلیل استارتاپ به شیوه تحلیل PESTEL| تحلیل PESTEL شرکت […]

183,000 تومان

تحلیل SWOT شرکت چیتاپست | بررسی شرکت چیتاپست با تحلیل SWOT | تجزیه تحلیل استارتاپ به شیوه تحلیل SWOT | تحلیل وضعیت […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت