خرید

قرارداد خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس عروسی

50,000 تومان

قرارداد با فیلمبردار عروسی | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس عروسی | دانلود […]

خرید

قرارداد استخدام پرستار کودک جهت مراقبت و نگهداری

50,000 تومان

قرارداد استخدام پرستار کودک | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مراقبت و نگهداری از کودک | دانلود […]

خرید

قرارداد نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته

50,000 تومان

قرارداد نصب دوربین و دزدگیر | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته | […]

خرید

قرارداد مشارکت و همکاری در سالن زیبایی با اجاره صندلی

50,000 تومان

قرارداد  مشارکت با آرایشگاه زنانه | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشارکت و همکاری در سالن زیبایی […]

خرید

قرارداد واگذاری یا اجاره ساعتی سالن

50,000 تومان

قرارداد اجاره ساعتی سالن | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری یا اجاره ساعتی سالن | دانلود […]

خرید

قرارداد واگذاري بخش دياليز بیمارستان

50,000 تومان

قرارداد برونسپاری خدمات بیمارستان | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري بخش دياليز | دانلود فرم قراداد یکی از […]

خرید

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي سازمان دولتی

50,000 تومان

قرارداد برونسپاری انواع خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومی | دانلود فرم قراداد […]

خرید

قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان

50,000 تومان

قرارداد برونسپاری خدمات بیمارستان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان | دانلود فرم […]

خرید

قرارداد سبدگردانی بورس بصورت اختصاصی

50,000 تومان

قرارداد سبدگردانی شخصی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد سبدگردانی بورس | دانلود فرم قراداد یکی از […]

خرید

قرارداد خرید غذای آماده بخش دولتی از خصوصی

50,000 تومان

قرارداد تهیه غذای اماده | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید غذای آماده | دانلود فرم قراداد […]

خرید

قرارداد پیمانکاری خدمات نظافت و تامین نیروی خدماتی-نظافتی

50,000 تومان

قرارداد خدمات نظافت | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد پیمانکاری خدمات نظافت | دانلود فرم قراداد یکی از بزرگترین […]

خرید

قرارداد خرید خدمات آموزشی بخش دولتی از خصوصی

50,000 تومان

قرارداد آموزش فنی و حرفه ای | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد خرید خدمات آموزشی بخش دولتی از خصوصی […]

خرید

قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردي

50,000 تومان

قرارداد خدمات جهان گردی دفاتر مسافرتی | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردي | دانلود […]

خرید

قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی دانشکده

50,000 تومان

قرارداد نگهداری تأسیسات برقی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی […]

خرید

قرارداد خدمات فنی و تعمیرات انواع دستگاه کارخانه

50,000 تومان

قرارداد تعمیر انواع دستگاه و تجهیزات | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد خدمات فنی و تعمیرات انواع دستگاه کارخانه […]

0