خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو انگلیسی به فارسی کلیه رشته ها

معرفی ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو  ترم بیس نرم افزار ترادوس استودیو (TermBase for SDL Trados Studio) را می توان همان […]