×
خرید
60,000 تومان

افزونه TM Optimizer

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه TM Optimizer نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

افزونه Rigi SDL Trados Studio

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه Rigi نرم افزار مترجم […]

خرید
60,000 تومان

افزونه SDL Trados Compatibility and Migration Power Pack

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه SDL Trados Compatibility and […]

خرید
60,000 تومان

افزونه XML Reader

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه XML Reader نرم افزار […]

خرید
60,000 تومان

افزونه SDL Machine Translation Edge

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه SDL Machine Translation Edge […]

خرید
60,000 تومان

افزونه Qualitivity ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه Qualitivity نرم افزار مترجم […]

خرید
60,000 تومان

افزونه IRIS PDF OCR Support for SDL Trados

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه IRIS PDF OCR Support […]

خرید
60,000 تومان

افزونه Hunspell Dictionary Manager

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه Hunspell Dictionary Manager نرم […]

خرید
60,000 تومان

کتابخانه پشتیبانی از Wordfast TXML در Trados Studio

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود کتابخانه Wordfast TXML | افزونه File Type Definition for […]

خرید
60,000 تومان

افزونه DSI Viewer

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه DSI Viewer | نرم […]

خرید
60,000 تومان

افزونه DeepL Translation Provider

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه DeepL Translation Provider | […]

خرید
60,000 تومان

افزونه Trados Business Manager

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه Trados Business Manager | […]

خرید
200,000 تومان

افزونه Studio Subtitling + کتابخانه فایل تایپ زیرنویس

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه Studio Subtitling | نرم […]

خرید
60,000 تومان

افزونه SDL Translation Memory Management Utility

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه project Term Extract | […]

خرید
60,000 تومان

افزونه project Term Extract نرم افزار ترادوس استودیو

دانلود پلاگین ترادوس | افزونه ترادوس استودیو | Sdl Trados Plugin | دانلود پلاگین Trados Studio | افزونه project Term Extract | […]

0