تماس با ما

از اینکه زمان ارزشمند خود را برای ارائه هرگونه سوال،مشکل،پیشنهاد یا انتقاد صرف می کنید بی نهایت سپاسگزاریم.

از طریق آدرس ایمیل زیر می توانید به صورت مستقیم با پشتیبانی و مدیریت فروشگاه ارتباط برقرار نمایید.

info@digifilestore.ir

ایمیل فوق به صورت روزانه چندین بار بررسی می شود لذا در سریع ترین زمان ممکن به شما پاسخ دقیق و راهگشا می دهیم از این رو ما را از نظرات سازنده خود در جهت هر چه بهتر شدن خدمات یاری کنید.

اراداتمند شما مدیریت فروشگاه فایل های دیجیتال