بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت کابل البرز | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت کابل البرز بوم کسب و […]