بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پلتفرم اجاره اقامتگاه شب | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار سایت شب […]