بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار گروه مپنا | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی گروه مپنا بوم کسب و کار یکی […]