بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار صنایع لبنی رامک | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار شرکت رامک | […]