بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت سیمان داراب | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت سیمان داراب بوم کسب و […]