بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
500,000 تومان

بوم مدل کسب و کار فروشگاه فایل های دیجیتال | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی فروشگاه فایل های دیجیتال| بوم […]