محاسبه گر شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کارها
350,000 تومان

محاسبه گر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) اپلیکیشن موبایل | اکسل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد | اکسل محاسبه KPI اپلیکیشن موبایل | محاسبه […]