بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پتروشیمی مارون | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی پتروشیمی مارون بوم کسب و کار یکی […]