بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت سیمان مازندران | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت سیمان مازندران بوم کسب و […]