بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
400,000 تومان 300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار سازمان بورس و اوراق بهادار | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی سازمان بورس اوراق بهادار […]