بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت پتروشیمی خارک | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت پتروشیمی خارک بوم کسب و […]