بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پالايش نفت بهران | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی پالايش نفت بهران بوم کسب و […]