بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار همراه اول | فایل Business Model Canvas | مدل درآمدی شرکت ارتباطات سیار بوم کسب و کار […]