بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت موتوژن | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت موتوژن بوم کسب و کار یکی […]