بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت معدني و صنعتي چادرملو | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت چاردملو بوم کسب […]