بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت قند ثابت خراسان | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت قند ثابت خراسان بوم […]