بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت سبحان دارو | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت سبحان دارو بوم کسب و […]