بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار باشگاه ورزشی | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی باشگاه ورزشی بوم کسب و کار یکی […]