بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار جاجینگا | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار آنلاین | فایل BMC بوم […]