بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت کویر تایر | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت کویر تایر بوم کسب و […]