بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پارس کدرز | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار Parscoders | فایل BMC […]