بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت همکاران سیستم | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت همکاران سیستم بوم کسب و […]