بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان