بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت لامپ پارس شهاب | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت لامپ پارس شهاب بوم […]