بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت فولاد مبارکه اصفهان | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوم […]