بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کاله | فایل Business Model Canvas | مدل درآمدی شرکت کاله بوم کسب و کار یکی از […]