بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت توليد فيبر ايران | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت توليد فيبر ايران بوم […]