بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار آموزشگاه زبان | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار آموزشگاه زبان انگلیسی بوم […]