150,000 تومان

نمونه دیتاست |دیتاست سایت بایا | دیتاست بایا |دانلود دیتاست baya.ir| دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری یا دیتاهای […]