300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور هلند | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور آمریکا | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور هند | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور انگلیس | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت امارات متحده عربی | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور ترکیه | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور تایلند | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور سوئد | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور اسپانیا | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور سنگاپور | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور روسیه | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور قطر | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور پرتقال | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور لهستان | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

300,000 تومان

تجزیه تحلیل داده | تحلیل داده جمعیت کشور پاکستان | داشبورد پاوربی آی | پروژه Power BI | آموزش Power BI پاور […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت