بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
750,000 تومان