بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
600,000 تومان 450,000 تومان

قالب خام بیزینس پلن | فایل Business Plan | قالب خام بیزینس پلن انگلیسی اگر به عنوان مدیر و کارآفرین قصد مهاجرت […]