بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کمپانی visa | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی کمپانی ویزا | بوم درآمدی شرکت visa […]