بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کمپانی Verizon | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی کمپانی ورایزون | بوم درآمدی شرکت Verizon […]