بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار اسنوا | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت اسنوا | بوم درآمدی شرکت اسنوا Snowa […]